GestioCPD
GestioCPD

Control i gestió de hardware i software que fa servir l'empresa o PYME, desde CPD fins a nivell d'usuari

Servidors
Servidors

Virtualització de servidors, VMWARE

Plans de contingencia
Plans de contingencia

Plans de contingencia a l'entorn IT. Que comprèn tres subplans. Cada pla determina les contramesures necessàries en cada moment del temps que fa a la materialització de qualsevol amenaça: El pla de suport. El pla d'emergència. El pla de recuperació.

GestioCPD
GestioCPD

Control i gestió de hardware i software que fa servir l'empresa o PYME, desde CPD fins a nivell d'usuari

1/4